Στη Βουλή το δίκαιο αίτημα του Αγρινίου για Επιχειρηματικό Πάρκο

Με επιστολή του στον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Βαρεμένο και την στήριξη του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων,ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου γνωστοποιεί στην Κυβέρνηση το αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της Αιτωλοακαρνανίας,για τη δημιουργία ΒΙΟΠΑ…Διαβάστε την επιστολή και θα καταλάβετε ποιοί αντιδρούν και γιατί…

Όπως είναι γνωστό το Αγρίνιο είναι το μεγαλύτερο οικιστικό κέντρο του νομού Αιτωλοακαρνανίας με πληθυσμό 106.053 κατοίκους(απογραφή 2011). Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠ/2009) στο Αγρίνιο ως περιοχή επέκτασης διαμορφώνονται ή θα διαμορφωθούν μέσω δράσεων του σχεδιασμού ή και από εξωγενείς παράγοντες και τις τάσεις της αγοράς, δυνατότητες εκκίνησης διαδικασιών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής είναι η στήριξη αυτής της προοπτικής με ειδικότερες κατευθύνσεις την κάλυψη των ελλείψεων των υφιστάμενων υποδομών και την προώθηση των οργανωμένων υποδοχέων της. Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων κινείται και η αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο Γ.Π.Σ. Αγρινίου (ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/24-1-2013) έχει προταθεί η δημιουργία δύο Επιχειρηματικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ – χώρος υποδοχής βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης) σε περιοχές ιδιωτικών εκτάσεων. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν τα εξής μειονεκτήματα:

Η ίδρυση και λειτουργία τους είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και χρονοβόρα λόγω των απαλλοτριώσεων που θα πρέπει να γίνουν σε αυτές.
Βρίσκονται πλησίον του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Αγρινίου και του Δοκιμίου και η μελλοντική λειτουργία τους θα εγείρει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις .
Δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτές επιχειρήσεις μέσης και υψηλής όχλησης.

Σήμερα οι μονάδες που λειτουργούν στο Δήμο Αγρινίου και ευρύτερα είναι διάσπαρτα χωροθετημένες, εντός περιοχών δεσμευτικών χρήσεων και πολεοδομικών διατάξεων που δυσχεραίνουν την επέκτασή τους και τον εκσυγχρονισμό τους. Προκύπτει λοιπόν άμεση ανάγκη δημιουργίας ενός Επιχειρηματικού Πάρκου που θα άρει σε μεγάλο βαθμό τις αστοχίες του ΓΠΣ και θα διευκολύνει τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στο Δήμο και κατ’ επέκταση στο νομό Αιτωλοακαρνανίας με στόχο την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παραχώρηση του δημόσιου κτήματος ΒΚ 915 με αριθμό ΚΑΕ Κ 010031305026 εκτάσεως 240,250 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αγγελοκάστρου.
Η έκταση αυτή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα:

Βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ΓΠΣ σε περιοχή χωρίς με δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τις χρήσεις γης .
Γειτνιάζει με την προτεινόμενη χάραξη της σύνδεσης της πόλεως του Αγρινίου με την Ιόνια οδό (κόμβος Αγγελοκάστρου) (Χάρτης) και μέχρι την υλοποίηση της σύνδεσης, σήμερα μπορεί να λειτουργήσει από την υφιστάμενη επαρχιακή οδό Αγρινίου – Αγγελοκάστρου .
Βρίσκεται πλησίον του βιολογικού καθαρισμού Αγρινίου, γεγονός που καθιστά εύκολη και χωρίς υψηλό κόστος τη διάθεση των λυμάτων σ΄ αυτόν, ικανοποιώντας τις περιβαλλοντικές προϋπόθεσες για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Βρίσκεται πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ, ώστε σε μελλοντική αξιοποίηση αυτής η μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων θα είναι ακόμη πιο εύκολη και χαμηλότερου κόστους.
Η περιοχή χωροθέτησής της είναι αγροτική γη και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.
Το μέγεθός της είναι τέτοιο που επιτρέπει την χωροθέτηση όλων των τύπων Επιχειρηματικών Πάρκων ώστε να είναι δυνατή η φιλοξενία δραστηριοτήτων μέσης και υψηλής όχλησης.
Το κανονικό σχήμα της και το επίπεδο ανάγλυφό της καθιστά εύκολη την πολεοδόμησή της
Το ιδιοκτησιακό της καθεστώς λόγω μη ύπαρξης απαλλοτριώσεων ευνοεί την γρήγορη και μειωμένου κόστους ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακού πάρκου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο η δωρεάν παραχώρηση της εν λόγω έκτασης, ο Δήμος Αγρινίου προτίθεται να την ανταλλάξει με άλλη ίσης αξίας ιδιοκτησίας του.
Η θέση της είναι στην κατεύθυνση του υπό αναθεώρηση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τέλος με δεδομένο ότι η λειτουργία μιας οριοθετημένης περιοχής που είναι οργανωμένη και διαθέτει περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς όρους και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς, δηλαδή ένα επιχειρηματικό πάρκο:
αποτελεί μια πολύ ελκυστικά βέβαιη επιλογή, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εστιάσουν στη διαχείριση των επαγγελματικών τους ρίσκων και στη μεγιστοποίηση των οικονομικών τους πόρων,
δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξή ενός τόπου προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις καθώς προσφέρει μία σειρά από υποδομές και υπηρεσίες αναγκαίες για τις πρώτες φάσεις
της ζωής μίας επιχείρησης,

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password